Český svaz
        ochránců přírody

Ekocentrum ČSOP Jizerka
Základní organizace 35 / 03
Muzeum Jizerských hor

ČSOP
        Jizerka

Informace o nás

Naučná stezka

Fotogalerie

Ostatní internetové
         stránky

Přehled akcí

Poslední aktualizace 24.4.2016  stránka 1 2 


  Muzeum Jizerských hor


 • Muzeum najdete uprostřed Jizerských hor v osadě Jizerka ve vlastním objektu Českého svazu ochránců přírody Jizerka (ČSOP Jizerka).
 • Budova byla postavena v roce 1889 v době největšího rozmachu osady Jizerka a sloužila jako škola pro děti místních obyvatel, kterých zde žilo více než 400 – převážně sklářů, dřevařů, řemeslníků a obchodníků. S ukončením provozu skláren ve dvacátých letech min.st. počet dětí ve škole poklesl, ale přesto škola sloužila na Jizerce svému poslání nepřetržitě do roku 1962.
 • V 50. letech 20. století zde také sídlil úřad místního národního výboru.Následující léta sloužila budova jako prodejna základních potravin,poté byla přestavěna na rekreační zařízení Bytového podniku v Desné v J.h., kde zde také našla útočiště Horská služba a Státní ochrana přírody.
 • V roce 1989 koupil objekt bývalé školy okresní výbor ČSOP v Jablonci n.N. a předal jej do užívání 3.ZO Jizerka. V říjnu 1994 zde bylo otevřeno informační středisko obohacené o  expozici pod názvem “Stará tvář Jizerských hor”, která pojednávala o historii osídlení a způsobu života v dřívějších dobách. Tato expozice vznikla podle scénáře RNDr.Miloslava Nevrlého za pomoci Severočeského muzea v Liberci a Muzea skla a bižuterie v Jablonci n.N. Další expozice zabývající se historií sklářství a informující o současném stavu a dění v Jizerských horách byly otevřeny v červnu 1996. Každoročně naše muzeum shlédne 2 000 až 3000 návštěvníků.

Muzeum je rozčleněno do čtyř základních celků:

 • Jizerské hory za starých časů, kde se seznámíte s historií osídlení a lidovým stavitelstvím, s pomníčky a legendami s nimi spjatými, s léčivými prameny a dalšími zajímavostmi. Prohlédnete si řadu předmětů, které tehdejší obyvatelé používali k obživě a životu v horách (svážečské saně, lavice na výrobu šindelů, apod.).

 • Poznáte dějiny sklářské výroby, její tradice i současnost.

 • Provedeme Vás přírodou Jizerských hor, ať už živou nebo neživou a  seznámíme Vás s přírodními zajímavostmi okolí.

 • Máte možnost shlédnout galerii „Montana“. V roce 2016 vystavujeme obrazy s náměty z Jizerských hor od výtvarnice
  HELENY CEJNAROVÉ .

Jizerské hory za starých časů

Pro veřejnost je muzeum otevřeno v měsících květen až říjen každou sobotu a neděli vždy od 9 do 16 hodin.
V omezené míře probíhá i zimní provoz. Oznámení najdete zde, v denících Bohemia a na zvláštních plakátech.


Muzeum Jizerských hor oslavilo v roce 2014 už 20 let své existence

Osada Jizerka >