ČSOP Jizerka
Základní organizace 35 / 03

Muzeum Jizerských hor

Odkaz na starý web
Starý web najdete zde
Zábava
Zahrajte si naše pexeso z Jizerských hor!
Zahrajte si náš ptačí kvíz!
Kontakty na partnerské, spolupracující a sponzorské organizace

ČSOP Ústřední výkonná rada
Spol.pro obnovu rozhledny na Smrku
Ekocentrum Ještěd
Severočeské muzeum v Liberci
Městské muzeum Frýdlant v Čechách
Muzeum skla a bižuterie Jablonec n.N.
Ornela a.s.- divize Desenské sklárny

Historie
1889
Budova byla postavena, v době největšího rozmachu osady Jizerka a sloužila jako škola pro děti místních obyvatel, kterých zde žilo více než 400 – převážně sklářů, dřevařů, řemeslníků a obchodníků.
1962
S ukončením provozu skláren ve dvacátých letech min.st. počet dětí ve škole poklesl, ale přesto škola sloužila na Jizerce svému poslání nepřetržitě do roku 1962.
50. léta 20. století
V budově sídlil úřad místního národního výboru.Následující léta sloužila budova jako prodejna základních potravin,poté byla přestavěna na rekreační zařízení Bytového podniku v Desné v J.h., kde zde také našla útočiště Horská služba a Státní ochrana přírody.
1989
Objekt bývalé školy koupil okresní výbor ČSOP v Jablonci n.N. a předal jej do užívání 3.ZO Jizerka.
1994
Bylo zde otevřeno informační středisko obohacené o expozici pod názvem “Stará tvář Jizerských hor”, která pojednávala o historii osídlení a způsobu života v dřívějších dobách. Tato expozice vznikla podle scénáře RNDr.Miloslava Nevrlého za pomoci Severočeského muzea v Liberci a Muzea skla a bižuterie v Jablonci n.N.
1996
Byly otevřeny další expozice zabývající se historií sklářství a informující o současném stavu a dění v Jizerských horách.